Partners Spaces - University of Tartu

Useful links (materials in Estonian)

Published: Tuesday, 08 December 2015 Written by Super User

Useful links (materials in Estonian)

 

  1. Study materials for schools and teachers. Translations in Estonian

Eestikeelsed tõlkematerjalid õpetajatele

http://eduko.archimedes.ee/valminud-materjalid

Jere Brophy. Kuidas õpilasi motiveerida. Käsiraamat õpetajatele.

 

http://eduko.archimedes.ee/files/raamat_veebi.pdf

Professor Maarten Vansteenkiste loeng - Mustivation or Wantivation? (Eestikeelsete subtiitritega).

https://www.youtube.com/watch?v=MJDod-plBVQ

Bill Rodgers.Käitumine klassiruumis Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat.

http://eduko.archimedes.ee/files/K%C3%A4itumine%20klassiruumis.pdf

  1. Study materials for schools and teachers by Estonian authors

Eesti autorite materjalid õpetajatele

Ülle Rannut, Mart Rannut. Tandemkeeleõpe. Käsiraamat tandemõppe meetodist ja rakendamisest keeleõppes.

http://eduko.archimedes.ee/files/Tandemoppe_kasiraamat.pdf

Maria Jürimäe, Anita Kärner, Leelo Tiisvelt. Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine.

http://eduko.archimedes.ee/files/oppimist_toetav_hindamine_kokkui.pdf

Martin Ehala, Triinu Laar, Karin Soodla, Kadri Sõrmus, Maigi Vija. Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik.

http://eduko.archimedes.ee/files/Eesti%20keele%20kursuste%20metoodika.pdf

Miia Rannikmäe ja Regina Soobard (toim).Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis.

http://eduko.archimedes.ee/files/raamat_kaantega_viimane.pdf

  1. Materials supporting teaching of subjects

Ainedidaktika alaseid materjale

http://eduko.archimedes.ee/valminud-materjalid

  1. About teacher research

Õpetaja tegevusuuringust

http://eduko.archimedes.ee/tegevusuuring

  1. Estonian Journal of Education

Eesti Haridusteaduste Ajakiri – kõik ilmunud numbrid ja artiklid

http://eha.ut.ee/

  1. Related projects to Linpilcare

    1. Learning environment and pedagogical analysis

Linpilcare projektiga sarnased projektid

Tuluke – LP mudel (tõenduspõhine õppekeskkonna ja pedagoogilise analüüsi mudel)

http://opleht.ee/17179-annelinna-koolides-suttis-tuluke/

http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=8&page_id=24949

https://www.facebook.com/TULUKE/

https://lpmodellen.files.wordpress.com/2011/08/lp-modellen_eng.pdf

 

    1. Partner schools of innovation of the Tartu University

Tartu Ülikooli partnerid innovatsioonikoolid ja koostööprojektid

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=50QMx34b5H0

Projects in partnership with the innovation schools

http://www.pedagogicum.ut.ee/et/innovatsioonikoolid/koostooprojektid-innovatsioonikoolidega

 

 

 

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Hits: 17671