Partners Spaces - National Education Institute Slovenia

Toolbox display

Published: Tuesday, 21 March 2017
Written by Super User

Spodaj lahko najdete popoln seznam orodij. S klikom v ime si lahko ogledate, komentirate in podajate povratne informacije o vsakem orodju.

Orodja lahko tudi razvrstite po njihovem tipu in kliknete na logotipe:

Click to see all Evidence-informed teaching tools Orodja za poučevanje s pomočjo dokazov iz pedagoške prakse   Click to see all protocols Protokoli
Click to see all Professional learning communities tools Orodja za učeče se skupnosti   Click to see all materials Gradiva
Click to see all Easy access to the results of academic research tools Orodja za enostaven dostop do rezultatov akademskih raziskav   See all Case Study tools Študije primerov
Click to see all Practitioner inquiry tools

Orodja za raziskovanje lastne prakse

     

002     Povratna informacija po Bloomu in de Bonu     Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
003     Vprašanja za razmislek in metakognicijo Click to see all Evidence-informed teaching tools   Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
003a     Samorefleksija in povratna informacija z orodjem SMART   Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
004     Načrt raziskave     Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
008     Wonderings ripped by passions (Eglish only)
    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
010     Lakmusov preizkus
    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
011    

Vloga razmisleka v procesu raziskovanja lastne prakse

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
012b    

Metafora (prispodoba) kot orodje

  Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools            
012c    

Raba metafore kot orodja

  Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools           See all Case Study tools
013     Analogija: Polje in vrt     Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
014     Primerjava med znanstveno raziskavo in raziskovanjem lastne prakse Click to see all Evidence-informed teaching tools   Click to see all Practitioner inquiry tools Click to see all  Easy access to the results of academic research tools       Click to see all materials  
016     8 pedagoških strasti (interesov)     Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
018    

UPORABA CITATOV. Dejavnost z besedilom

  Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
020    

KAJ SO PROTOKOLI? (Njihov namen in vloga ter kako delujejo.)

    Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
022    

Preverjanje načrta raziskovanja lastne prakse

    Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
023     

Ne predavaj, zastavljaj močna vprašanja!

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
024    

Protokol za analizo podatkov

    Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
026     SWOT for analyzing PLC (Eglish only)   Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
030    

Razjasnjevalna in močna vprašanja

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
031    

Svetovna kavarna

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
033    

Enostavno zbiranje podatkov

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
035     Načrt raziskave     Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
036    

BELEŽKA

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
040    

Različne kulture – spoznavanje drug drugega

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
042    

Tipi raziskovanja lastne prakse in učečih se skupnosti

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
043    

Formativni pristop

  Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools           See all Case Study tools
047     Platform to exchange wonderings and other things – MOODLE (English only)   Click to see all Professional learning communities tools             See all Case Study tools
053    

Kako pojasniti?

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
056    

Konsenzogram

Click to see all Evidence-informed teaching tools           Click to see all protocols    
057a    

Kaj?, Zakaj?, Kako naprej?

    Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
058    

Zadnja beseda

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
059     Kompas   Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
060    

SESTAVLJANKA JIGSAW

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
062    

Hormoni za učenje

Click to see all Evidence-informed teaching tools             Click to see all materials  
063    

Raba IKT

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
064    

OLUPI ČEBULO

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
065     

Opazovanje pouka

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
066     Orodje za spremljanje dosežkov pri matematiki v osnovni šoli     Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
067     Tabela za spremljanje doseženih učnih ciljev za posameznega učenca pri poljubnem predmetu (Univerza Tartu)     Click to see all Practitioner inquiry tools           See all Case Study tools
068     Portfolio   Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
071     CCFR - light version (English only) Click to see all Evidence-informed teaching tools             Click to see all materials  
072    

Dimenzije učenja v omrežjih

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
073     Zgodba     Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
075    

Zrcaljeno poučevanje

    Click to see all Practitioner inquiry tools           See all Case Study tools
076     Inquiry responding to extended questions (English only)     Click to see all Practitioner inquiry tools           See all Case Study tools
077      Practitioner Inquiry example: Improving the attainment of Low achieving students in Science (English only)     Click to see all Practitioner inquiry tools           See all Case Study tools
079     

Obrazec za idejni osnutek raziskave

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
080      Inquiry presentation sheet (English only)     Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
082    

Strategije za kritično branje

  Click to see all Professional learning communities tools   Click to see all  Easy access to the results of academic research tools     Click to see all protocols    
083    

Vodnik za analizo kvalitativne raziskave

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
085    

Papirnati Twitter – zaključna refleksija

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
085b     Povzemanje   Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
086    

Priprava na timsko poučevanje

Click to see all Evidence-informed teaching tools           Click to see all protocols    
087    

Evalvacija s protokolom Plus Delta

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
089    

Povratna informacija z izhodnimi lističi

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
094    

50 primerov raziskovalnih vprašanj

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
096    

Kritični prijatelj

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
098     The zones of comfort (English only)  Click to see all Evidence-informed teaching tools             Click to see all materials  
099    

Izbira pravega vprašanja

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
100    

Različni cikli raziskovanja

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
102     

Priročnik za izboljšanje raziskovalnih vprašanj

    Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
103      Mikrolab     Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
104       Barriers or bridges (English only)   Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
105     

Prepreke ali mostovi

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
106     What are reference points, reliability, validity (English only)     Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
107      Guide to review literature (English only)        Click to see all  Easy access to the results of academic research tools       Click to see all materials  
109    

Linoit povratna informacija

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
110      Pilot school logbook (English only)   Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
111      ATLAS   Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
112      Consultancy protocol (English only)   Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
113      Active listening (Enlish only)     Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    
114      Identifying high quality research (English only)     Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
115     

Vrste raziskovanja

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
116     

Kaj je raziskovanje lastne prakse?

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
117    

Oceni kakovost svoje raziskave

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
118     

Stališča o organizaciji izobraževanja

              Click to see all materials  
122     

Kvalitativna analiza podatkov

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
123     

Kako brati znanstvene članke

      Click to see all  Easy access to the results of academic research tools       Click to see all materials  
124     

Resnično ali izmišljeno

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
125     

Kreda govori (orodje za refleksijo v tišini)

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
126      Kdo bi rad raziskoval lastno prakso?     Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
128    

Opazovanje svoje pedagoške prakse

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
129     

Analiza kvalitativnih podatkov

    Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
130     

Block party citati o nadarjenih in talentiranih

  Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
131     

Oblikovanje pravil

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
133     

Značilnosti strokovne učeče se skupnosti

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
134    

Opredeljevanje skupnih pravil / norm

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
135    

Učenje z viri

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
136    

Skupno načrtovanje po modelu GROW (Goals, Reality, Options, Way forward)

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
137    

Kritično prijateljevanje ob dilemi

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
138    

OSVETLJEVANJE DILEME / REŠEVANJE PROBLEMA

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
140    

Strahovi in pričakovanja

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
141    

Lastnosti učne skupnosti

            Click to see all protocols    
142     

Štirje temelji zrcaljenega pouka

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
143     

OKNO JOHARI

  Click to see all Professional learning communities tools         Click to see all protocols    
144     

Skupnosti in dimenzije prakse

              Click to see all materials  
145     

Soočenje z zidom

Click to see all Evidence-informed teaching tools           Click to see all protocols    
146      Barometer   Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
147     

Kateri protokol naj uporabim v raziskovanju lastne prakse?

  Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
150    

Vprašalnik za strokovne učne skupnosti

  Click to see all Professional learning communities tools           Click to see all materials  
151     Ali je vaša učna skupnost zdrava?   Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools         Click to see all materials  
152    

Kje pa vas čevelj žuli?

  Click to see all Professional learning communities tools Click to see all Practitioner inquiry tools       Click to see all protocols    

 

  Wonderings ripped by passions

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)